Præsentation af mig selv


Mit navn er Finn Thorshøj. Jeg er uddannet lærer (Københavns Dag- og Aftenseminarium) og har arbejdet især i folkeskolen i næsten 40 år, men efter 17 år som lærer på en skole i en Københavnsk forstadskommune (den daværende ´Søholtskolen´ i Brøndby Strand), 7 år på en lille, hyggelig landsbyskole i Spjellerup og 15 år på Karise Skole, som begge ligger i Faxe Kommune i nærheden af min bopæl i Store Torøje, gik jeg på pension i 2015. Udover lærereksamen er jeg også uddannet fotograf (udlært med svendebrev hos daværende fotografmester Peter Nissen i Esbjerg) og historiker (afsluttet bifagseksamen m.m. i historie fra Københavns Universitet). Samtidig hermed var jeg i nogle år også ansat som timelærer ved Danmarks Pædagogiske Universitet i Vordingborg (CVU Syd), tidligere Lærerhøjskolen, - hvor jeg bl.a. har stået for en række IT-kurser for lærere og skole-IT-vejledere. 


Desuden har jeg været medforfatter og redaktør på bogen "Computer ABC for lærere" (Teknisk Forlag, 1995 / nu udsolgt) og har derudover skrevet en række artikler til aviser og tidsskrifter m.m. især om lokalhistorie og skolehistorie. Fotografierne herover er fra skolestuen på den den 300 år gamle Prins Carls Skole i Store Torøje, som jeg har beskæftiget mig med gennem mange år.  Prins Carls skole blev opført i 1719 og er dermed den ældste bevarede landsbyskole i Danmark, som stadig ligger på den grund, hvor den blev bygget for 300 år siden. Prins Carls Skolemuseum var det oprindelige udgangspunkt for min webside om dansk skolehistorie i 1700-tallet. Gennem mere end tre årtier har det været min fornøjelse at fortælle om skolen til de efterhånden mange mennesker, der gennem årene har aflagt besøg på skolemuseet, som det også fremgår af museets gæstebog. Da hverken Faxe Kommune eller Østsjællands Museum imidlertid var interesseret i at bevare den ellers helt unikke landsbyskole som museum for eftertiden, da staten som daværende ejer af bygningen valgte at sætte den til salg i 2017, overgik Prins Carls Skole derfor i 2018 til privateje, hvor den nu ombygges til fritidshus. Skolemuseet blev som følge heraf nedlagt.Mit indlæg på side 16 i ´Faxe Bugten´ fra medio maj 2018 var et blandt flere indlæg i aviserne og TV om situationen om fremtiden for både om Prins Carls Skole Skole i
Store Torøje og om Rasmus Svendsens Skole i Faxe, kan læses i webudgaven af avisen ved at klikke på billedet herover.
Den 16. april 2018 bragte TV ØST
det første af i alt 3 indslag om det igangværende salg af Prins Carls Skole. Indslaget kan ses ved at klikke på billedet herunder til venstre
.

  

Med stor fornøjelse har jeg også gennem mere end 3 årtier lagt mange, mange hundrede - hvis ikke betydelig flere - timers arbejde på beskrivelsen af især landsbyskolerne og dansk skolehistorie i 1700-tallet på min webside (www.thorshoj.dk). Dette projekt er i årenes løb blevet udvidet til også at rumme beskriver af samfundsforholdene i 1700-tallet,  bl.a. prinse- og prinsesseskolerne samt greveskolerne m.m. og ikke mindst om opførelsen af Frederik IVs  i alt 241 ´Kongelige Skoler´ i perioden mellem 1721 og 1727, som i dag bedst er kendt som ´rytterskolerne´. Det er mit mål efterhånden ikke  ´kun´ at fortælle om begyndelsen af 1700-tallet, hvor disse skoler blev opført, men også i det omfang, hvor det er muligt, at fortælle lidt om hver enkel af de 241 rytterskoles og andre samtidige landsbyskolers historie, som i de fleste tilfælde fortsatte som skoler langt ind i 1800-tallet og i enkelte tilfælde endda et stykke ind i 1900-tallet. Da det mildt sagt er temmelig tidskrævende at finde frem til de ofte meget sparsomme oplysninger, fotografier m.m., så selvom jeg efterhånden er kommet langt, er der stadig mange timers arbejde, før jeg bliver helt færdig. Når - og hvis - det sker, er der til den tid uden tvivl fremkommet yderligere materiale, så websteder fortsætter i virkeligheden nok med at være et ´åbent, arbejdende værksted´, og som sådant har websiden  fungeret meget godt i snart 30 år. Arbejdsopgaven er heller ikke blevet mindre af, at websiden med sine efterhånden halvt hundrede ´specialsider´ også prøver at beskrive det danske samfund i begyndelsen af 1700-tallet, som skolerne ´udsprang´ fra. I nogen tid har jeg desuden arbejdet på en bog om Frederik IVs rytterskoler, som har fået arbejdstitlen "Og bygger Skoler op de Fattige til Gavn - En fortælling om Frederik IVs rytterskoler". Bogen skulle gerne være klar til udgivelse senest, når rytterskolerne i 2021 kan fejre 300 års fødselsdag . Udover arbejdet med bogen, har jeg også adskillige gange holdt foredrag om rytterskolerne ledsaget af en præsentation med fotografier m.m. (se herunder) og skrevet flere artikler især om enkelte rytterskoler til forskellige lokalhistoriske tidsskrifter, aviser m.m. Ønskers information om foredraget eller andet i forbindelse med websiden om dansk skolehistorie i 1700-tallet er man altid meget velkommen til at maile mig på adressen finn@thorshoj.dk


 

Jeg er i betydelig taknemmelighedsgæld til de efterhånden ret mange, interesserede mennesker, som har kontaktet mig i forbindelse med websiden og undertiden også har bidraget - og stadig bidrager - med yderligere oplysninger og fotografier, som jeg har fået lov til at gøre brug af. Det er både en stor hjælp og en ubetalelig inspiration til at fortsætte arbejdet med websiden, som efterhånden er udvidet så meget, at den i dag uden sammenligning er blevet det mest omfattende websted om dansk skolehistorie  - især i 1700-tallet  - med mange daglige besøgende, og hvortil også en række museer og institutioner m.fl. uopfordret har lagt links.  Alle er velkommen til selv at kigge med enten ved at klikke hér eller på billedet herunder, hvorfra der også er  links til de omkring 60 ´specialsider´, som ikke kun omhandler skolehistorie og emner fra konger, grever og baroner til det arbejdende folk på landet og i købstæderne, men også indeholder forklaringer om byggeteknik, datidens pengesystem, gamle begreber om mål og vægt, litteraturhenvisninger samt meget, meget andet. Rigtig hjertelig velkommen og god fornøjelse!

Et udvalg af de seneste artikler og andet kan ses her:

Finn Thorshøj: "Jungshoveds skolehistorie i 1700-årene med særlig vægt på landsbyskolerne", side 12-22 i bladet ´Jungshoved´, nr. 2, juni 2019 (15. årg.).
Hele bladet kan læses på denne webadresse: https://issuu.com/bladetjungshoved/docs/juni_2019-web__2_.

Finn Thorshøj: "Middelalderborgen på Jungshoved Slotsbanke" , side 5-18 i Årbogen for 1919, udgivet af Historisk Selskab for Præstø Amt. Klik hér.

En færdigskrevet artikel med titlen "En præsentation af de ´Kongelige Skoler´ eller rytterskoler, som Frederik IV lod opføre i Vordingborg Rytterdistrikt" vil  indgå i Årbogen for 2021, som bliver udgivet af Historisk Selskab for Præstø Amt. I 2021 ´fylder´ rytterskolerne 300 år. En ligeledes færdigskrevet artikel med titlen "En præsentation af de ´Kongelige Skoler´ eller rytterskoler, som Frederik IV lod opføre på Stevns" vil ligeledes blive offentliggjort i 2021. Det er endnu ikke endeligt aftalt, hvor artiklen vil udkomme.

 
mailmefinn@thorshoj.dk 

 

 

(Besøgstælleren er sidst nulstillet den 1. januar 2017. Midlertidig pauseret 1. oktober 2020, da webhotellet ikke længere understøtter den aktuelle besøgstæller.