Specialkort m.m. over de enkelte rytterdistrikter


Eske Kristensens amtskort over rytterskolerne
Arkitekt, kgl. bygningsinspektør Svenn Eske Kristensen (1905-2000), der var kendt for at have tegnet en lang række boligbebyggelser, bl.a. de første ´skyskrabere´ i Danmark, punkthusene på Bellahøj ved København, udarbejdede som studerende en opgave til Kunstakademiets arkitektskole i København om Frederik IVs rytterskoler. Opgavebesvarelsen, som er smukt håndskrevet med skrifttypen Anglais, indeholder bl.a. en række kort, som viser placeringen af de enkelte rytterskoler i hvert af rytterdistrikterne med angivelse af, om bygningerne stadig eksister eller ej (i 1918, 1919 eller for enkelte korts vedkommende i 1920). Opgavebesvarelsen blev trykt som faksimile i 1990, men har så vidt vides ikke været udbudt til salg. Den kan imidlertid lånes på biblioteket (Københavns Kommunes Biblioteker 076936005/Mag. 37.96 Kr).

Vær opmærksom på, at Avderød er fejlplaceret på kortet over Frederiksborg Amt. Her er Avderød fejlagtigt placeret i Auderød (som det staves nu) ved Frederiksværk og ikke ved Karlebo. På kortet over Præstø Amt er Stenstrup ligeledes fejlplaceret. Stenstrup ligger på halvøen Jungshoved sydvest for Præstø.

På kortene, der er ordnet efter den gamle inddeling af amterne fra før 1972, anvendes følgende symboler:


 

Frederiksborg amt    København amt    Præstø amt

Maribo amt    Sorø amt    Odense amt

Vejle amt    Århus amt    Randers amt

Klik på knapperne herover for at komme til de enkelte kort. Vær opmærksom på, at kortene vises i meget stor størrelse (høj opløsning), så med lavere skærmopløsning vil det være nødvendigt at ´scrolle´ både horisontalt og vertikalt ved hjælp af ´skyderne´ i bunden og i højre side af skærmbilledet, når man ønsker at ´bevæge sig rundt´ på kortet. Du kan også klikke på kortet og flytte rundt på det med piletasterne.

Tilbage

 

animated gif

finn@thorshoj.dk


Rytterskolerne oversigt (klik på billedet)


Hovedmenu (klik på billedet)

E-mail:
Klik på adressen

(Besøgstælleren er sidst nulstillet den 1. januar 2017. Midlertidig pauseret 1. oktober 2020, da webhotellet ikke længere understøtter den aktuelle besøgstæller. )