De 12 rytterdistrikter og rytterskolers placering i distrikterne
samt oplysning om hver af de 241 rytterskoler
 

Den bedst bevarede eller mest oprindelige af de alle rytterskoler ligger i Lille Heddinge  på Stevns lige overfor kirken .

Klik på knappen for at komme direkte til oversigten over rytterdistrikterne
 

Klik på knappen for at komme direkte til specialkortene over rytterdistrikterne
 

Klik på knappen for at komme direkte til den alfabetiske oversigt over rytterskolerne
 

Klik på knappen for at komme direkte til beskrivelsen af rytterskolernes indretning og generelle historie
 

Klik på knappen for at komme direkte til udvalget af links til øvrige websider med oplysninger om rytterskolerne

- eller ´søg ned i artikel herunder for at komme til den ønskede information

Under Den store nordiske krig (1700-1720) mente kongen, Frederik IV, at rytterhæren måtte gøres mere effektiv, så i årene 1715-1718 omlagde han derfor krongodset i de 12 rytterdistrikter, som var fordelt strategisk over hele landet. Rytterdistrikterne, som var oprettet ved en kongelig forordning allerede i 1670, udgjorde en del af krongodset, dvs. den jord, som siden middelalderen var det gods eller ejendom, som kongen rådede over, og som i praksis blev drevet af kongelige lensmænd. Denne ordning sikrede det økonomiske grundlag for kongen, altså også før indførelsen af enevælden i 1660.  De 12 rytterdistrikter skulle hver forsyne 12 ryttereskadroner på hver mellem 100 og 150 ryttere ved, at der skulle stilles én rytter pr. 8 tønder hartkorn. I 1680 blev reglerne igen ændret, så der nu blev opført ryttergårde, som var  6 fag huse med bindingsværk og stråtag med skorsten til rytterne og deres familie. Ryttergårdene skulle have sengested, underdyne, overdyne, hovedpude og blårgarnslagner samt nødtørftig ´ildebrændsel´. Til gengæld skulle ryttergårdene være fritaget for landgilde og andre afgifter. Ved en forordning af 28. marts 1721 bestemte Frederik IV, at der i hvert af disse 12 rytterdistrikter skulle opføres 20 skoler, men kun 2 af de 12 rytterdistrikter fik dog opført de planlagte 20 skoler. I nogle distrikter blev der ´sparet´ nogle skoler, mens andre rytterdistrikter til gengæld fik øget deres antal, f.eks. i Falster rytterdistrikt, hvor der blev opført hele 27 skoler. I 1724 afhændede Frederik IV store dele af sine besiddelser på Lolland. Det medførte, at der i 1726 blev sådan set blev oprettet et ekstra rytterdistrikt på Møn, hvor der blev opført 10 skoler, idet man ´sparede´ 9 skoler fra Lolland og 1 fra Dronningborg rytterdistrikt.
Endelig blev der ved en kongelig resolution i 1727 faktisk opført yderligere en rytterskole på Bogø. Denne skole er derfor sådan set ´rytterskole nr. 241´. 

Kort over de 12 rytterdistrikter, som forlaget Columbus til undervisningsbrug har udarbejdet til bogen "Danmark i verden - fortid nutid fremtid". Kortet, som tilhører forlaget, kan downloades  ved at klikke hér. På kortet er rytterdistrikternes placering og udstrækning markeret med farve. Årstallene angiver, hvornår de enkelte rytterdistrikter blev ophævet eller solgt. Det sidste indtraf i flere tilfælde og foregik i praksis ved, at rytterdistriktet, der jo var krongods, blev opdelt i mindre godser, som derpå ved auktion blev afhændet til private godsejere. Kortet viser ´kun´ selve kongeriget; hertugdømmerne Slesvig og Holsten, hvor der heller ikke var oprettet rytterdistrikter, ligger i det ufarvede område syd for Kongeåen.

Ingen af rytterskolerne står i dag, som de så ud, da de blev opført i perioden mellem 1722 og 1727. Adskillige er nedrevet eller bygget om til ukendelighed, men en lille del af rytterskolerne eksisterer heldigvis stadig i en form, som er nogenlunde i overensstemmelse med det oprindelige udseende. Kun 5 af de bevarede skoler er fredede. De fleste af sandstenstavlerne, som var indmuret over døren til "De Kongelige Skoler", eksisterer også endnu, de fleste er opsat som mindeplader oftest på ydermure i senere skoler. De 11 rytterskoler på Lolland fik i øvrigt aldrig en sådan sandstenstavle, fordi krongodset som allerede oplyst blev solgt, inden mindetavlerne blev sat op.

Mindetavlen af sandsten fra en af rytterskolerne i Borup og Råsted (Dronningborg Rytterdistrikt) som i 1964 blev opsat i muren på den dengang nyopførte og senere nedlagte "Rytterskolen" i Randers.Selv om der er lidt forskel på de mange bevarede tavler, er inskriptionen på latin og dansk under det kongelige spejlmonogram altid den samme. 
 

De 12 rytterdistrikters placering i landsdelene (billede til venstre). Krongodset, der omfattede ca. 68.000 tønder hartkorn, var efterhånden samlet i nogenlunde sammenhængende distrikter, men enkelte steder blev det nødvendigt for Frederik IV at tiltvinge sig nogle mageskifter for at få ´puslespillet´ til at gå op. Det var bl.a. tilfældet i forbindelse med oprettelsen af Tryggevælde rytterdistrikt, hvor prinsesse Sophie Hedevig måtte afstå Gjorslev og Erikstrup godser på Stevns og derfor i stedet valgte at slå sig ned på Vemmetofte. Kortet til højre (fra Brønshøj Museum) viser de enkelte rytterskolers beliggenhed og hvilke af de gamle bygninger, som stadig eksisterer. Klik hér for at se ovenstående kort i større udgave eller klik hér for at se yderligere specialkort m.m. over rytterdistrikterne.
 

Oversigt over de 12 rytterdistrikter

København

Vordingborg

Fyn

Frederiksborg

Antvorskov

Dronningborg

Kronborg

Lolland - Møn (og Bogø)

Skanderborg

Tryggevælde

Falster

Koldinghus

VIGTIGT: Klik på navnet i ovenstående skema for at gå direkte til det ønskede rytterdistrikt og få oplysning alle rytterskolerne i distriktet .

 klik på den grønne knap, hvis du ønsker generel oplysning om Frederik IVs rytterskoler (hovedsiden)
 

Københavns Rytterdistrikt

Hvidovre

Farum

Herstedøster

Valby

Lille Værløse

Herstedvester

Brønshøj

Slagslunde

Hvissinge (Hvessinge) (Glostrup)

Gladsaxe

Ganløse (Gandløse)

Brøndbyøster

Gentofte

Måløv

Brøndbyvester

Hvidøre

Ballerup

 

Lyngby

Ledøje

 

   klik på den grønne knap, hvis du ønsker oplysning om alle rytterskolerne i Københavns rytterdistrikt eller vælg skolen i skemaet


Frederiksborg Rytterdistrikt

Nørre Herlev (Herlev)

Meløse (Melløse)

Jørlunde (Hjørlunde) (Hjørlykke)

Kollerød

Brederød

Ølstykke

Uggeløse

Ølsted

Stenløse

Gørløse (Gjørløse)

Sigerslevøster

Hørup

Skævinge

Ude Sundby (Uddesundby) (Udesundby)

Uvelse

Alsønderup (Tulstrup)

Snostrup (Snodstrup) (St. Rørbæk)

Søsum

  klik på den grønne knap, hvis du ønsker oplysning om alle rytterskolerne i Frederiksborg rytterdistrikt eller vælg skolen i skemaet
 

Kronborg Rytterdistrikt

Borsholm

Melby

Ravnsnæs

Tikøb

Torpmagle (Torupmagle)

Græsted

Esbønderup

Avderød

Mårum

Søborg

Dagløkke (Daugløkke)

Ammendrup

Valby

Veksebo

Blidstrup

Ramløse

Grønholt

 

Vejby

Sjælsmark

 

  klik på den grønne knap, hvis du ønsker oplysning om alle rytterskolerne i Kronborg rytterdistrikt eller vælg skolen i skemaet
 

Tryggevælde Rytterdistrikt

Holtug

Kæderup (Kjæderup)

Højerup (Højrup)

Magleby

Arnøje

Skrosbjerg (Skråsbjerg)

Store Heddinge (Storeheddinge)

Freerslev (Freslev)

Dalby

Lille Heddinge (Lilleheddinge)

Haslev (Hasle)

Hårlev (Haarlev)

Hellested

Terslev

Værløse

Karise

Strøby

Alslev

  klik på den grønne knap, hvis du ønsker oplysning om alle rytterskolerne i Tryggevælde rytterdistrikt eller vælg skolen i skemaet
 

Vordingborg Rytterdistrikt

Hammer

Viemose

Snesere

Lundby

Stensby

Skibbinge

Bakkebølle

Øster Egesborg

Allerslev

Sværdborg

Udby

Neder Vindinge (Vindinge) (Vinding)

Køng

Ørslev

Stenstrup

Vester Egesborg

Bårse

Knudsby

Sønder Mern

Dyrlev

 

  klik på den grønne knap, hvis du ønsker oplysning om alle rytterskolerne i Vordingborgs rytterdistrikt eller vælg skolen i skemaet
 

Antvorskov Rytterdistrikt

Vedbysønder

Holmstrup

Gimlinge

Sorterup

Slots Bjergby

Hyllested

Nordrup

Vemmelev

Tystrup (Tjustrup)

Sønderup (Sønderupnørre)

Lundforlund

Sørbymagle

Store Valby (lille Valby)

Fårdrup

Haldagermagle

Kirke Stillinge (Kirkestillinge)

Skørpinge

Haldagerlille

Næsby

Flakkebjerg

 

   klik på den grønne knap, hvis du ønsker oplysning om alle rytterskolerne i Antvorskov rytterdistrikt eller vælg skolen i skemaet
 

Lolland - Møn Rytterdistrikt /Rytterskolerne på Lolland:

Flårup (Flaarup)

Vester Ulslev

Toreby (Thoreby)

Herritslev

Hjelm

Flintinge

Rågelunde (Raagelunde)

Vantore

Assenbølle

Frejlev

Errindlev

 

Lolland - Møn Rytterdistrikt/ Rytterskolerne på Møn og Bogø   (Rytterskolen på Bogø hørte faktisk ikke med til Møn Rytterdistrikt, men er anbragt hér.)

Tjørnemarke (Tjørnemark)

Elmelunde (Hjertebjerg)

Damme

Æbelnæs

Borre

Hårbølle

Svendsmarke

Magleby

 

Keldby (Kjeldbymagle)

Mandemarke

Bogø

  klik på den grønne knap, hvis du ønsker oplysning om alle rytterskolerne i Lolland - Møn rytterdistrikt eller vælg skolen i skemaet
 

Falster Rytterdistrikt

Gedesby (Gjeddesby)

Horbelev

Klodskov

Staureby

Vejringe

Eskildstrup

Højet

Falkerslev

Sundby

Væggerløse (Veggerløse, Vigerløse)

Hulebæk

Brarup

Idestrup

Maglebrænde (Maglebrende)

Vålse

Elkenøre

Torkildstrup

Vester Kippinge

Sønder Kirkeby

Gundslev

Egelev

Horreby

Skovby

Nørre Vedby

Moseby

Øverup (Tingsted)

Nørre Alslev

  klik på den grønne knap, hvis du ønsker oplysning om alle rytterskolerne i Falster rytterdistrikt eller vælg skolen i skemaet
 

Fyns Rytterdistrikt

Åsum (Aasum)

Brylle

Pårup (Paarup) / (Snestrup)

Hunderup

Tommerup

Korup

Hjallese

Verninge

Ubberud

Fangel

Orte

Næsbyhoved-Broby (Broby)

Bellinge

Skalbjerg

Allesø

Brændekilde (Brendekilde)

Koelbjerg (Kølbjerg, Kolbjerg)

Lumby

Sanderum

Hindevad

 

  klik på den grønne knap, hvis du ønsker oplysning om alle rytterskolerne i Fyns rytterdistrikt eller vælg skolen i skemaet
 

Dronningborg Rytterdistrikt

Spentrup

Ødum

Kristrup

Borup

Voldum

Mejlby

Gimming

Råsted

 

Harridslev

Hallendrup

 

  klik på den grønne knap, hvis du ønsker oplysning om alle rytterskolerne i Dronningborg rytterdistrikt eller vælg skolen i skemaet
 

Skanderborg Rytterdistrikt

Skanderup (Skanderborg)

Sønder Vissing

Grumstrup

Stilling

Harlev

Aastrup-Føvling

Hørning

Storring

Fårvang (Faarvang)

Virring

Sjelle

Gjern

Yding

Linå

Overby

Hylke

Svejstrup

Skovsrod

Tåning (Taaning)

Veng

Hørslevbole

Tønning

Svenstrup (Svendstrup)

Toustrup

  klik på den grønne knap, hvis du ønsker oplysning om alle rytterskolerne i Skanderborg rytterdistrikt eller vælg skolen i skemaet
 

Koldinghus Rytterdistrikt

Seest

Højen

Andkær (Andkjær)

Skanderup

Ågård (Aagaard)

Pjedsted

Vester Vamdrup

Harte

Gårslev

Store Andst (Andst)

Eltang

Bredstrup

Øster Gesten (Østergesten, Gesten)

Nørre Bjert (Nørre Bjært) (Bjært)

Taulov  / Taulov Nebel (Tavlov)

Veerst (Verst)

Almind (Alminde)

Erritsø

Vrå

Herslev

Vejlby / Egeskov

Egtved

Smidstrup

 

Ammitsbøl (Ammedsbølle)

Skærup

 

  klik på den grønne knap, hvis du ønsker oplysning om alle rytterskolerne i Koldinghus rytterdistrikt eller vælg skolen i skemaet

  Kortet viser placeringen af de
241 rytterskoler, da alle sko-
lerne stod færdigopført i 1727.

Som det fremgår af kortet, er
placeringen af skolerne meget
skævt fordelt i forholdet til hele
landet. Nord- og Vestjylland er
således helt uden rytterskoler.

Rytterskolerne blev opført på
krongodset, og i tidens løb
havde kongerne naturligvis
formået at få del i ´de fede
jorde` i Syd- og Nordsjælland,
på Midtfyn og i Østjylland.

Klik på kortet for at se et tilsvarende kort i større udgave.

           Specialkort      


Alfabetisk oversigt over rytterskolerne
med angivelse af bynavn, rytterdistrikt og med direkte link til den enkelte rytterskole

(Vær opmærksom på, at den gamle stavemåde for bogstav å, ´dobbelt a´, også er placeret efter bogstav å)

Rytterskole
 
Rytterdistrikt
 
Link
 
Særlige bemærkninger
 
Aasum (Åsum) Fyn Rytterdistrikt Bevaret (sognegård)
Allerslev Vordingborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Allesø Fyn Rytterdistrikt Bevaret
Almind(e) Koldinghus Rytterdistrikt Nedrevet
Alslev Tryggevælde Rytterdistrikt Nedrevet
Alsønderup Frederiksborg Rytterdistrikt Nedbrændt
Ammedsbøl Koldinghus Rytterdistrikt Nedrevet
Ammendrup Kronborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Ammitsbøl Koldinghus Rytterdistrikt Nedrevet
Andkær Koldinghus Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Andkjær Koldinghus Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Andst Koldinghus Rytterdistrikt Nedrevet
Arnøje Tryggevælde Rytterdistrikt Bevaret
Assenbølle Lolland - (Møn) Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Aasum Fyn Rytterdistrikt Bevaret (sognegård)
Avderød Kronborg Rytterdistrikt Bevaret (lokalhistorisk arkiv og museum)
Bakkebølle Vordingborg Rytterdistrikt Nedrevet
Ballerup København Rytterdistrikt Nedrevet
Bellinge Fyn Rytterdistrikt Nedbrændt
Bjært Koldinghus Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Blidstrup Kronborg Rytterdistrikt Nedrevet
Bogø (Lolland) - Møn Rytterdistrikt Bevaret (privat) Hørte faktisk ikke med til Møn Rytterdistrikt
Borre (Lolland) - Møn Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Borsholm Kronborg Rytterdistrikt Nedbrændt
Borup Dronningborg Rytterdistrikt Nedbrændt
Brarup Falster Rytterdistrikt Delvis bevaret
Brederød Frederiksborg Rytterdistrikt Nedbrændt
Brendekilde Fyn Rytterdistrikt  
Broby Fyn Rytterdistrikt Nedrevet
Brylle Fyn Rytterdistrikt Bevaret (lokalhistorisk arkiv)
Brændekilde Fyn Rytterdistrikt  
Brøndbyvester København Rytterdistrikt Nedbrændt, men genopført på samme sted
Brøndbyøster København Rytterdistrikt Nedbrændt
Brønshøj København Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Bårse Vordingborg Rytterdistrikt Nedrevet
Baarse Vordingborg Rytterdistrikt Nedrevet
Christrup Dronningborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Daglykke Kronborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Dalby Tryggevælde Rytterdistrikt Nedrevet
Dame (Lolland) - Møn Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Damme (Lolland) - Møn Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Daugløkke Kronborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Dyrlev Vordingborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Ebelnæs (Lolland) - Møn Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Egelev Falster Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Egeskov Koldinghus Rytterdistrikt Nedrevet
Egtved Koldinghus Rytterdistrikt Nedrevet
Elkenøre Falster Rytterdistrikt  
Elmelunde (Lolland) - Møn Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Eltang Koldinghus Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Errindlev Lolland - (Møn) Rytterdistrikt Nedbrændt
Erritsø Koldinghus Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Esbønderup Kronborg Rytterdistrikt Nedrevet
Eskildstrup Falster Rytterdistrikt Nedrevet
Falkerslev Falster rytterdistrikt  
Fangel Fyn Rytterdistrikt Nedrevet
Farum København Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Flakkebjerg Antvorskov Rytterdistrikt Nedbrændt
Flintinge Lolland - (Møn) Rytterdistrikt  
Flårup Lolland - (Møn) Rytterdistrikt Nedbrændt
Flaarup Lolland - (Møn) Rytterdistrikt Nedbrændt
Freerslev Tryggevælde Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Frejlev Lolland - (Møn) Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Freslev Tryggevælde Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Føvling Skanderborg Rytterdistrikt Nedrevet
Faardrup Antvorskov Rytterdistrikt Bevaret
Fårdrup Antvorskov Rytterdistrikt Bevaret
Faarvang Skanderborg Rytterdistrikt Nedrevet
Fårvang Skanderborg Rytterdistrikt Nedrevet
Gandløse København Rytterdistrikt Bevaret (medborgerhus)
Ganløse København Rytterdistrikt Bevaret (medborgerhus)
Gedesby Falster Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Gentofte København Rytterdistrikt Nedrevet
Gesten Koldinghus Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Gimlinge Antvorskov Rytterdistrikt Bevaret
Gimming Dronningborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Gjeddesby Falster Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Gjentofte Københavns Rytterdistrikt Nedrevet
Gjern Skanderborg Rytterdistrikt Nedrevet
Gjørløse Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Gladsakse Københavns Rytterdistrikt Nedrevet
Gladsaxe Københavns Rytterdistrikt Nedrevet
Glostrup Københavns Rytterdistrikt Nedbrændt
Grumstrup Skanderborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Græsted Kronborg Rytterdistrikt Nedrevet
Grønholt Kronborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Gundslev Falster Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Gørløse Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Gaarslev Koldinghus Rytterdistrikt Nedrevet
Gårslev Koldinghus Rytterdistrikt Nedrevet
Haldagerlille Antvorskov Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Haldagermagle Antvorskov Rytterdistrikt Nedrevet
Hallendrup Dronningborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Hammer Vordingborg Rytterdistrikt Bevaret (kirke- og sognehus)
Harlev Skanderborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Harridslev Dronningborg Rytterdistrikt Nedrevet
Harte Koldinghus Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Haslev Tryggevælde Rytterdistrikt Nedbrændt
Hellested Tryggevælde Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Herlev Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Herridslev Lolland - (Møn) Rytterdistrikt Nedrevet
Herslev Koldinghus Rytterdistrikt  
Herstedvester Københavns Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Herstedøster Københavns Rytterdistrikt Nedrevet
Hindevad Fyn Rytterdistrikt  
Hjallelse Fyn Rytterdistrikt  
Hjelm Lolland - (Møn) Rytterdistrikt  
Hjertebjerg (Lolland) - Møn Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Hjørlunde Frederiksborg Rytterdistrikt Nedbrændt
Hjørlykke Frederiksborg Rytterdistrikt  
Holmstrup Antvorskov Rytterdistrikt  
Holtug Tryggevælde Rytterdistrikt  
Horbelev Falster Rytterdistrikt Nedbrændt
Horreby Falster Rytterdistrikt Nedrevet
Hulebæk Falster Rytterdistrikt  
Hullebæk Falster Rytterdistrikt  
Hunderup Fyn Rytterdistrikt  
Hvessinge København Rytterdistrikt Nedbrændt
Hvidovre København Rytterdistrikt Bevaret (historisk arkiv) / bygningen er fredet
Hvidøre København Rytterdistrikt  
Hvissinge København Rytterdistrikt Nedbrændt
Hylke Skanderborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Hyllested Antvorskov Rytterdistrikt Bevaret
Højen Koldinghus Rytterdistrikt Nedrevet
Højrup Tryggevælde Rytterdistrikt  
Højet Falster Rytterdistrikt Nedbrændt
Hørning Skanderborg Rytterdistrikt Bevaret
Hørslevbole Skanderborg Rytterdistrikt  
Højerup Tryggevælde Rytterdistrikt Nedrevet
Højrup Tryggevælde Rytterdistrikt Nedrevet
Hørup Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret
Hårbølle (Lolland) - Møn Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Haarbølle (Lolland) - Møn Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Hårlev Tryggevælde Rytterdistrikt Nedbrændt
Haarlev Tryggevælde Rytterdistrikt Nedbrændt
Idestrup Falster Rytterdistrikt Nedrevet
Jørlunde Frederiksborg Rytterdistrikt  
Karise Tryggevælde Rytterdistrikt Nedbrændt
Keldby (Lolland) - Møn Rytterdistrikt  
Kippinge Falster Rytterdistrikt  
Kirke Stillinge Antvorskov Rytterdistrikt Nedbrændt
Kirkestillinge Antvorskov Rytterdistrikt Nedbrændt
Kjeldbymagle (Lolland) - Møn Rytterdistrikt  
Kjæderup Tryggevælde Rytterdistrikt  
Klodskov Falster Rytterdistrikt  
Knudsny Vordingborg Rytterdistrikt  
Koelbjerg Fyn Rytterdistrikt  
Kolbjerg Fyn Rytterdistrikt  
Kollerød Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Korup Fyn Rytterdistrikt  
Kristrup Dronningborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Kæderup Tryggevælde Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Kølbjerg Fyn Rytterdistrikt  
Køng Vordingborg Rytterdistrikt Nedrevet
Ledøje København Rytterdistrikt Bevaret
Lille Heddinge Tryggevælde Rytterdistrikt Bevaret (museum) / bygningen er fredet
Lille Valby Antvorskov Rytterdistrikt  
Lille Værløse København Rytterdistrikt Nedrevet
Lilleheddinge Tryggevælde Rytterdistrikt Bevaret (museum), fredet
Linaa Skanderborg Rytterdistrikt  
Linå Skanderborg Rytterdistrikt  
Lumby Fyn Rytterdistrikt  
Lundby Vordingborg Rytterdistrikt Bevaret (sognegård)
Lundforlund Antvorskov Rytterdistrikt Bevaret
Lyngby København Rytterdistrikt Nedrevet
Maglebrende Falster Rytterdistrikt  
Maglebrænde Falster Rytterdistrikt  
Magleby (Lolland) - Møn Rytterdistrikt  
Magleby Tryggevælde Rytterdistrikt Nedbrændt, men genopført / delvis bevaret.
Mandemarke (Lolland) - Møn Rytterdistrikt  
Mejlby Dronningborg Rytterdistrikt  
Melby Kronborg Rytterdistrikt Nedbrændt
Meløse Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret
Melløse Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret
Mern Vordingborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Moseby Falster Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Måløv København Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Maaløv København Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Maarum Kronborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Mårum Kronborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Neder Vindinge Vordingborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Nordrup Antvorskov Rytterdistrikt Nedrevet
Næsby Antvorskov Rytterdistrikt Nedrevet
Næsbyhoved-Broby Fyn Rytterdistrikt Nedrevet
Nørre Alslev Falster Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Nørre Bjert Koldinghus Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Nørre Herlev Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Nørre Vedby Falster Rytterdistrikt Nedrevet
Orte Fyn Rytterdistrikt Nedrevet (?)
Overby Skanderborg Rytterdistrikt  
Pjedsted Koldinghus Rytterdistrikt Nedrevet
Pårup Fyn Rytterdistrikt Nedrevet
Paarup Fyn Rytterdistrikt Nedrevet
Ramløse Kronborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Ravnsnæs Kronborg Rytterdistrikt  
Raagelunde Lolland - (Møn) Rytterdistrikt Nedrevet
Rågelunde Lolland - (Møn) Rytterdistrikt Nedrevet
Raasted Dronningborg Rytterdistrikt Bevaret
Råsted Dronningborg Rytterdistrikt Bevaret
Sanderum Fyn Rytterdistrikt  
Seest Koldinghus Rytterdistrikt Bevaret (kirkekontor)
Sigerslevøster Frederiksborg Rytterdistrikt  
Sjelle Skanderborg Rytterdistrikt  
Sjælsmark Kronborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Skalbjerg Fyn Rytterdistrikt  
Skanderborg Skanderborg Rytterdistrikt  
Skanderup Koldinghus Rytterdistrikt  
Skanderup Skanderborg Rytterdistrikt  
Skibbinge Vordingborg Rytterdistrikt  
Skovby Falster Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Skovsrod Skanderborg Rytterdistrikt Nedrevet
Skraasbjerg Tryggevælde Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Skraasbjerg Tryggevælde Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Skrosbjerg Tryggevælde Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Skævinge Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Skærup Koldinghus Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Skørpinge Antvorskov Rytterdistrikt Nedbrændt
Slagslunde København Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Slots Bjergby Antvorskov Rytterdistrikt  
Smidstrup Koldinghus Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Snesere Vordingborg Rytterdistrikt Bevaret (privat) / bygningen er fredet
Snestrup (Pårup) Fyn Rytterdistrikt Nedrevet
Snodstrup Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret
Snostrup Antvorskov Rytterdistrikt  
Sorterup Antvorskov Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Spenstrup Dronningborg Rytterdistrikt  
Stavreby Falster Rytterdistrikt Bevaret
Stenløse Frederiksborg Rytterdistrikt Nedrevet
Stensby Vordingborg Rytterdistrikt  
Stenstrup Vordingborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Stilling Skanderborg Rytterdistrikt Nedrevet
Store Andst Koldinghus Rytterdistrikt Nedrevet
Store Damme (Lolland) - Møn Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Store Heddinge Tryggevælde Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Store Rørbæk Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret
Store Valby Antvorskov Rytterdistrikt  
Storeheddinge Tryggevælde Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Storring Skanderborg Rytterdistrikt Nedrevet
Strøby Tryggevælde Rytterdistrikt  
Sundby Falster Rytterdistrikt Nedrevet
Svejstrup Skanderborg Rytterdistrikt  
Svendsmark (Lolland) - Møn Rytterdistrikt  
Svendsmarke (Lolland) - Møn Rytterdistrikt  
Svendstrup Skanderborg Rytterdistrikt  
Svensmark (Lolland) - Møn Rytterdistrikt  
Svensmarke (Lolland) - Møn Rytterdistrikt  
Svenstrup Skanderborg Rytterdistrikt  
Sværdborg Vordingborg Rytterdistrikt Nedrevet
Søborg Kronborg Rytterdistrikt Nedrevet
Sønder Kirkeby Falster Rytterdistrikt Bevaret
Sønder Mern Vordingborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Sønderup Antvorskov Rytterdistrikt  
Sønderupnørre Antvorskov Rytterdistrikt  
Søndervissing Skanderborg Rytterdistrikt  
Sørbymagle Antvorskov Rytterdistrikt Bevaret
Søsum Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret
Taulov (Tavlov) Koldinghus Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Taulov Nebel (Tavlov) Koldinghus Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Terslev Tryggevælde Rytterdistrikt Nedrevet
Thoreby Lolland - (Møn) Rytterdistrikt  
Tikøb Kronborg Rytterdistrikt  
Tingsted Falster Rytterdistrikt  
Tjustrup Antvorskov Rytterdistrikt  
Tjørnemark (Lolland) - Møn Rytterdistrikt Nedrevet
Tjørnemarke (Lolland) - Møn Rytterdistrikt Nedrevet
Tommerup Fyn Rytterdistrikt Bevaret
Toreby Lolland - (Møn) Rytterdistrikt  
Torkildstrup Falster Rytterdistrikt  
Torpmagle Kronborg Rytterdistrikt  
Torupmagle Kronborg Rytterdistrikt  
Toustrup Skanderborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Tulstrup Frederiksborg Rytterdistrikt Nedbrændt
Tystrup Antvorskov Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Tønning Skanderborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Taaning Skanderborg Rytterdistrikt  
Tåning Skanderborg Rytterdistrikt  
Ubberud Fyn Rytterdistrikt Nedrevet
Udby Vordingborg Rytterdistrikt Nedrevet
Uddesundby Frederiksborg Rytterdistrikt Nedbrændt
Ude Sundby Frederiksborg Rytterdistrikt Nedbrændt
Udesundby Frederiksborg Rytterdistrikt Nedbrændt
Uggeløse Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret (præstegård)
Uvelse Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret
Valby Kronborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Valby Antvorskov Rytterdistrikt  
Valby København Rytterdistrikt Bevaret (bibliotek)
Vantore Lolland - (Møn) Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Vedbysønder Antvorskov Rytterdistrikt Bevaret (privet) / bygningen er fredet
Veggerløse Falster Rytterdistrikt Nedrevet
Vejby Kronborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Vejlby Koldinghus Rytterdistrikt Nedrevet
Vejringe Falster Rytterdistrikt  
Veksebo Kronborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Vemmelev Antvorskov Rytterdistrikt  
Veng Skanderborg Rytterdistrikt  
Verninge Fyn Rytterdistrikt  
Verst Koldinghus Rytterdistrikt  
Veerst Koldinghus Rytterdistrikt  
Vester Egesborg Vordingborg Rytterdistrikt Nedrevet
Vester Kippinge Falster Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Vester Ulslev Lolland - (Møn) Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Vester Vamdrup Koldinghus Rytterdistrikt Nedrevet
Viemose Vordingborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Vigerløse Falster Rytterdistrikt Nedrevet
Vinding Vordingborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Vindinge Vordingborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Virring Skanderborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Voldum Dronningborg Rytterdistrikt Nedrevet
Vraa Kolding Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Vrå Kolding Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Væggerløse Falster Rytterdistrikt Nedrevet
Værløse Tryggevælde Rytterdistrikt Nedrevet
Vålse Falster Rytterdistrikt Nedrevet
Vaalse Falster Rytterdistrikt Nedrevet
Yding Skanderborg Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Æbelnæs (Lolland) - Møn Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Ødum Dronningborg Rytterdistrikt Nedrevet
Ølsted Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret
Ølstykke Frederiksborg Rytterdistrikt Bevaret
Ørslev Vordingborg Rytterdistrikt Nedrevet
Øster Egesborg Vordingborg Rytterdistrikt Nedrevet
Øster Gesten Koldinghus Rytterdistrikt Bevaret (privat )
Øverup Falster Rytterdistrikt Bevaret (privat)
Ågård Koldinghus Rytterdistrikt Nedrevet
Aagaard Koldinghus Rytterdistrikt Nedrevet
Åstrup Skanderborg Rytterdistrikt Nedrevet
Aastrup Skanderborg Rytterdistrikt Nedrevet
Åsum Fyn Rytterdistrikt Bevaret (sognegård)
Aasum Fyn Rytterdistrikt Bevaret (sognegård)


Udvalg af litteratur og links til særlig udvalgte websites med oplysninger om rytterskolerne:Litteraturhenvisning til ´hovedværkerne´ om rytterskolerne:
- Joakim Larsen: Bidrag til Den danske Skoles historie bd. 1 (1536 - 1784). Udgivet i København 1916 / genoptrykt 1984.
- Thøger Jensen: Kong Frederik den Fjerdes Skoler (Rytterskolerne). Aarhus 1921.
- Morten Fink Jensen & Charlotte Appel: Da læreren holdt skole - tiden før 1780. Dansk skolehistorie, bind 1, Århus 2013.
- Sigv. Ellkier-Pedersen: Bogen om rytterskoletavlerne. Århus 1971.  (Bogen kan også downloades som pdf-fil. Klik her).


Henvisning til litteratur og websider om enkelte skoler findes under omtalen af dem. Vælg fx rytterskolen i ovenstående alfabetisk ordnede liste.
Ellers henvises til
webstedets litteraturliste, der er langt mere omfattende, og som også har links til websider af mere generel karakter.


Links:
- Frederik IVs rytterskoler - ´De Kongelige Skoler
´ (Hovedartikel på dette website)
- Wikipedia, den frie encyklopædi (
Artikel om rytterskolerne)
 

 

Mit efterhånden mangeårige arbejde med at fortælle om rytterskolerne begyndte med beskrivelsen af ´Prins Carls Skole´, - som ikke var en rytterskole,  - og fortsatte på samme måde med bl.a. ´De Plessenske Skoler´, som heller ikke var rytterskoler, og derpå beskrivelse af Frederik IVs rytterskoler med en generel information om skolerne men også en præsentation af hver af de 241 rytterskoler samt beskrivelse af andre skoletiltag især i 1700-tallet.  Projektet, som nu også omfatter andre sider af 1700-tallet fx pietismen, livet i by og på land, enevældens betydning og meget andet, som efter langt over tusinde timers arbejde gennem flere årtier efterhånden fylder adskillige hundrede sider, er endnu ikke færdigt, men der arbejdes stadig ihærdigt og webstedet må derfor opfattes som ´et arbejdende værksted´. Jeg vil hér gerne takke alle de interesserede og hjælpsomme læsere, som i tidens løb har givet brugbar tilbagemelding og i mange tilfælde også har bidraget med fotografier og oplysninger og andet, som jeg har fået tilladelse til at anvende. Det har været til stor hjælp og inspiration.


  Websidens hovedmenu (klik på billedet)

Konstruktiv kritik, relevant materiale og information, forslag om rettelser & henvisninger m.m. modtages med taknemmelighed.

mailmefinn@thorshoj.dk

  (Besøgstælleren er sidst nulstillet den 1. januar 2017. Midlertidig pauseret 1. oktober 2020, da webhotellet ikke længere understøtter den aktuelle besøgstæller.)