"Allerunderdanigste Overslaug"
over opførelsen af en enkelt rytterskole i et af de jyske rytterdistrikter (1722)


Herover er forsøgt en foreløbig rekonstruktion af en rytterskole med brug af elementer fra rytterskolen i Lille Heddinge, som disse skoler så ud, da de blev opført mellem 1722 og 1727 (c) Finn Thorshøj.). Skorstenen, som var lige over ildstedet, burde derfor have være anbragt lidt til venstre for midten, og der burde også have været skodder ved vinduerne. Rytterskolerne var i virkeligheden ´typehuse´; og man har da også betegnet opførelsen af rytterskolerne som det første typehusbyggeri i Danmark, fordi alle skolerne alt overvejende var bygget fuldstændig ens. Bygningen var oprindelig 13,1 meter (21 alen) lang, 7,5 meter (12 alen) bred og med 2,82 meter (4,5 alen) fra gulv til loft. Skolebygningen havde en beskeden forstue med hoveddør og skolestuen til højre. På grundplanen over den ca. 120 m2 store bygning kan man se, at lærerboligen lå til venstre for indgangsdøren og den lille forstue, som skulle holde varmen inde i huset. Lærerboligen bestod af en stue, et køkken med ildsted under skorstenen og med en bageovn samt et spisekammer og et sovekammer. Til højre lå skolestuen og den lille stald, - hvortil der var adgang fra husets bagside -, med plads til et par køer og nogle får eller geder. Fra 1729 var skolerne udstyret med bilæggerovne af jern.

Herunder er gengivet et overslag fra marts 1722 over materialer og udgifter i forbindelse med opførelsen af en rytterskole, som blev indgivet til Danske Kancelli, som var datidens ´indenrigsministerium´. Omkostningerne til opførelsen af én skole var oprindelig beregnet til 550 rigsdaler, så overslaget herunder overskrider derfor dette beløb med ca. 20%. Rytterskolerne i det fynske rytterdistrikt blev opført for 600 rigsdaler stykket, så det oprindelige overslag på 550 rigsdaler har måske nok allerede fra begyndelsen været ansat noget for lavt.  (Kilde til overslaget er Th. Jensen: "Kong Frederik den Fjerdes Skoler" / se litteraturoversigten). Én rigsdaler var lig 6 mark eller 96 skilling, hvilket derfor indebærer, at der gik 16 skilling på én mark.
 

Allerunderdanigste Overslaug

over et Skoelehus, som skal være 21 Alen lang, 12 Alen bred og 4½ Alen høj indtil Bielkerne.
Hvortil behøves efterskrevne Materialer i Allernøjelse som følger:

 
Mur Arbejde: Rdl. Mk. Sk.
* 24000 flensborger Mursten, til det hele Huses Grundmur uden omkring, á 100de 3 Mk. 8 Sk. 140      
* 5000 dito Mursten til en Skorsten, Bageovn og 2de Kackelovns Fødder á  3 Mk. 8 Sk. 29 1

* 10000 soelbagede Mursten til alle Skillerum at opmure, á 1000de 1 Rd. 10
* 3000 brente Mursten til alle Gulve á 100de 3 Mk. 8 Sk. 17 3

* 5000 flensborger Tagsten til det hele Hus, og til de 2de Kackelovner á 100de 8 Mk. 66 4

* 280 Tønder Kalk til ald Mur Arbejde, á 2 Mk. 93 2

* 3 Lispund Svinehaar til Taget at skielle, á 2 Mk. ½
* Murmesteren Arbejdsløn for det hele Hus 80

Til Stellager behøves:
     
* 8 Stücker 12 Alen. Træer, á 2 Mk. 8 Sk. 3 2
* 1 Tylt sterke Stenlegter á 3 Mk. 12 Sk.    (´tylt´ er betegnelsen for 12 dusin = 144 stk.) 3 12
* 4 Tylter 5 Alen Deler, á 9 Mk. 6
* 400 sterke Legtesøm, á 3 Mk. 6
* 2 Tylter 5. Alen Deler til Kalkbenke, á 9 Mk. 3
* 3 tomme Tieretønder til Kalkballier, á 1 Mk.

3

Tømmer Arbejde:
     
* 12 norske 18 Alner til Bielker, á 8 Mk. 16
* 28 norske 16 Alner til Bielker, á 6 Mk. 28
* 2 norske 12 Alner til Hanebielker, á 2 Mk. 8 Sk.  - resten til Hanebielker kand tages af Stellagetræer. 5

* 1 Tylt sterke Sverlegter, á 1 Rd. 1
* 16 Tylter sterke Stenlegter, á 3 Mk. 12 Sk. 10
* 700 Legtesøm, á 2 Mk. 8 Sk. 2 5 8
* 50 Speger til det hele Hus, á 2 Sk. 1 4
* 70 Alen Egetømmer til Murrøm, som skal være 8 Tommer bred og 4 Tommer tyk, á 1 Rd. 11 4
* 1 stück Egetømmer til en Skorstenshammer, 8te Tomme udi Fierkant og 4 Alen lang, á 1 Mk. 4
* 3 stück 16 Alner til Staldens Indretning, á 6 Mk. 3
* Tømmermanden Arbejdsløn for 10 par Kobberspendler, 10 Bielker, og 2de Skraagauler at hugge, at opsette og at legte, samt Stalden at indrette. 16    
 
Snediker Arbeide.
     
* 12 Tylter 6 Alen Deler til det hele Loft, á 2 Rd. 24
* Arbeidsløn for samme at høvle, pløje og at legge, á 2 Mk. 8 Sk. 5
* 3 Tylter 5 Alen, Deler til 10 Døre, á 9 Mk. 4 3

* Arbeidsløn for hver Dør, á 2 Mk. 3 2

* 2 Tylter 6 Alen Deler til alle Borde og Benke, á 2 Rd. 4
* 2 St. 10 Alen træer til Bordstenger, á 1 Mark. 8 Sk. 3

* Snedikeren Arbeidsløn for samme  2de store Borde og 7 Benke lange og korte 2
* 2 Tylter 5 Alen Deler, til 8 til 8 Vindvesskreder, á 9 Mk. 3
* Snedikeren Arbeidsløn á 24 Sk. 2
* 90 Alen Egeplanker til Vindveskarme og Rammer, 2 Tomme tyk, og 8 Tomme bred á 8 Sk. 7 3
* 20 Alen Egetømmer til Vindvesposter, 3 Tomme tyk, og 4 Tomme bred, á 8 Sk. 7 3
* Snedikeren Arbeidsløn for 8te Vindveskarme med 2de Rammer udi hver Karm, á 3 Mk. 4
* 30 Alen Egeplanker, til de 3de udere Dørkarme, som skal være 9 Tomme tyk, á 8 Mk. 5
* 3 Stüker Norske 18 Alner til 7 Dørkarme indvendig udi Huset at indmure, á 8 Mk. 4
* Snedikeren Arbeidsløn for 10 Dørkarme, á 3 Mk. 5
* 1000 Loftesøm til ald Snediker Arbeide, á 100de 1 Mk. 12 Sk. 2 5 8
* 500 Legtesøm, á 100de 2 Mk. 8 Sk. 2 8

Klein Smedie Arbeide
     
* 8 Vindveskarmes fulde Beslag med 2 Slaugbuer udi Karm, á 4 Mk. 8  Sk. 6
* 13 Par Dørhengsler med Kraag og Krampe, á 2 Mk. 8 Sk. 5 2 8
* 9 Laase, á 3 Mk. 4 3

Glarmester Arbeide
* 16 Vindver til 8 Karme, á 3 Mk. 8

Stenpicker Arbeide.
* 22 Favne at broelegge uden omkring Huset, á 8 Sk. 4 5
* 6 Favne udi Stalden at picke, á 8 Sk. 3

Summa....

651

Rdl.  

Hvilket I saa Maader er beregnet efter den allernøiste Pris som nu omstunder falder paa Materialerne udi Jydland, og med hosfølgende original Specifikationer af nogle jydske Kiøbmænd kand bevises, som med deres Ed haver bekræftet for mig: at de hverken kand eller vil sælge deris Vare ringere.

Allerunderdanigst J. P. Planitz
Kiøbenhaufn, d 4. Martii Anno 1722.

 

animated gif

finn@thorshoj.dk


Rytterskolerne oversigt (klik på billedet)


Hovedmenu (klik på billedet)

E-mail:
Klik på adressen

(Besøgstælleren er sidst nulstillet den 15. november 2018. Midlertidig pauseret 1. oktober 2020, da webhotellet ikke længere understøtter den aktuelle besøgstæller.)